เนื้อหา

ซักซ้อมการหนีไฟ

Text size:

fire demonsวันที่ 12 กันยายน 2557 โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร โดยการช่วยเหลือจากเทบาลตำบลคลองไผ่ เทศบาลตำบลหนองน้ำใส เทศบาลตำบลลาดบัวขาว และเทศบาลเมืองสีคิ้ว ได้ปฏิบัติการซักซ้อมการหนีไฟ ภาพกิจกรรม