เนื้อหา

รับน้องใหม่ และประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2557

Text size:

Freshyวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 โรงเรียนจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นอื่น ๆ ที่ย้ายเข้ามาใหม่ พร้อมกันนี้ได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ภาพกิจรรม