In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

เนื้อหา

รับการประเมินโรงเรียนคุณธรรมนำวิชาการ

Text size:


dhammaวันที่ 11 มีนาคม 2557 โรงเรียนรับการประเมินโรงเรียนคุณธรรมนำวิชาการ จากคณะผู้ตรวจประเมิน โดยผ่านผลการประเมิน ทุกตัวบ่งชี้ ภาพกิจกรรม