In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

เนื้อหา

นักเรียนเดินทางทัศนศึกษา

Text size:

outdoorวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 นักเรียนเดินทางทัศนศึกษา โดยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 เดินทางไปที่ จ.สุพรรณบุรี ณ บึงฉวาก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 เดินทางไปที่วัดพระพุทธบาท จ.สระบุรี วังนารายณ์ราชนิเวศ จ.ลพบุรี และน้ำตกเจ็ดสาวน้อย อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ส่วนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดินทางไปที่เขื่อนขุนด่านปราการชล จ.นครนายก ชมภาพกิจกรรม