เนื้อหา

กิจกรรมวันลอยกระทง2556

Text size:

kratongวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 ช่วงบ่ายโรงเรียนจัดให้นักเรียนมีกิจกรรมสืบสานประเพณีไทย วันลอยกระทง โดยมีการจัดทำกระทง กระประกวดกระทงสวยงาม และการประกวดนางนพมาศ ภาพกิจกรรม