เนื้อหา

อบรมการดูแลอนามัยช่องปาก

Text size:

teeth careวันที่ 12 กรกฎาคม 2556 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ให้การอบรมการดูแลสุขภาพอนามัยช่องปาก การดูแลเหงือกและฟันการแปรงฟันที่ถูกวิธี ภาพการอบรม