เนื้อหา

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าการศึกษา

Text size:

fundโรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าการศึกษา เพื่อจัดหารายได้ปรับปรุงโรงอาหาร และต่อเติมหลังคาเวทีมวย(อนุรักษ์มวยไทย) สำหรับนักเรียน ในวันจันทร์ ที่ 8 เดือน เมษายน พ.ศ. 2556 โดยมีกำหนดการ และรายละเอียดดังนี้ บัตรเชิญ