In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

เนื้อหา

การประชุมผู้ปกครอง และเครือข่ายศิษย์เก่า

Text size:

alumiวันอาทิตย์ ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลาประมาณ ๐๙:๐๐ น. โดยผู้อำนวยการโรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร เป็นประธานในการประชุมผู้ปกครองนักเรียน และเครือข่ายศิษย์เก่าโรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร โดยแบ่งออกเป้น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มศิษย์เก่า และกลุ่มผู้ปกครอง เพื่อแการประสานการทำงานเป็นทีมเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคารในด้าน และวิธีการต่าง ๆ ในอนาคต 

 

 alumni2  
ภาพเพิ่มเติมประชุมเครือข่ายศิษย์เก่า