In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

เนื้อหา

เดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ-สามัญรุ่นใหญ่

Text size:

Scout55เดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ-สามัญรุ่นใหญ่
วันที่ 26-28 ธันวาคม 2555 โรงเรียนจัดกิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือขเนตรนารีสามัญ ลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ โดยวันแรกและคืนแรกมีกิจกรรมการเดินทางไกล กิจกรรมเล่นรอบกองไฟลูกเสือเนตรนารีสามัญ การผจญภัยลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ วันที่สองและคืนที่สองกิจกรรมทดสอบ เรียนรู็ตามฐานและกิจกรรมเล่นรอบกองไฟของลูกเสือขเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ วันสุดท้ายกิจกรรม How do you do? และปิดค่าย ภาพกิจกรรม