In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

เนื้อหา

ประชุมทำข้อตกลงการใช้ Tablet ผู้ปกครอง ป.1

Text size:

otpc

 การประชุมทความเข้าใจ และทำข้อตกลงกับผู้ปกครองชั้น ป.1 เกี่ยวกับการใช้ Tablet ในการเรียนการสอน ภาพกิจกรรม

 

วันที่ 26 กันยายน 2555 โรงเรียนจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เพื่อทำความเข้าใจ และข้อตกลงในการใช้ Tablet โครงการ OTPC ในการจัดการเรียนการสอน และการจัดเก็บ โดยตกลงให้เก็บ Tablet ไว้ที่โรงเรียนเป็นเวลา 1 ภาคเรียน